logo

Thuật ngữ

Hỏi đáp về thuật ngữ

Hồ Công Lai
Hồ Công Lai

Story List of Great Vietnam

Cặp ngôn ngữ: Anh => Việt

Ngày đăng:09/09/2017

Cho mình hỏi cụm từ: Story List of Great Vietnam nên dịch thế nào

Ngữ cảnh
Tài liệu này nói về Lịch sử
Các câu trả lời và bình luận
Nguyễn Châu Pha
Nguyễn Châu Pha

Bạn có thể dịch là: Đại Nam Liệt Truyện

09/09/2017

Hotline
0948 879797

May I help you?

 May I help you?

galaxyportal2016@gmail.com

0948879797

Hỗ trợ
online

Nhà sáng lập galaxy portal

Nguyen Chau Pha, MBA

Bolton University

Quảng cáo phải

Nội quy

Dịch vụ

Video clip

KHOÁ HỌC BIÊN DỊCH 10 P/1TRANG KHOÁ HỌC BIÊN DỊCH 10 P/1TRANG
GIỚI THIỆU GALAXY PORTAL GIỚI THIỆU GALAXY PORTAL
KỸ THUẬT DỊCH 10 PHÚT 1 TRANG KỸ THUẬT DỊCH 10 PHÚT 1 TRANG

Facebook

Lượt truy cập

Đang Online : 02
Hôm nay : 012
Hôm qua : 067
Tuần này : 0551
Tháng này : 0955
Toàn bộ : 213655
Tổng số biên phiên dịch viên

777