logo

Giảm 25% phí TV

Bất kỳ thành viên nào có văn bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ liên hệ với Galaxy Portal (0948 879797) để đăng ký chữ ký mẫu tại Phòng tư pháp sẽ được giảm 25% phí thành viên (Ngoại trừ ngôn ngữ Anh)

Thông báo khác

Hotline
0948 879797

May I help you?

 May I help you?

galaxyportal2016@gmail.com

0948879797

Hỗ trợ
online

Nhà sáng lập galaxy portal

Nguyen Chau Pha, MBA

Bolton University

Quảng cáo phải

Nội quy

Dịch vụ

Video clip

KHOÁ HỌC BIÊN DỊCH 10 P/1TRANG KHOÁ HỌC BIÊN DỊCH 10 P/1TRANG
GIỚI THIỆU GALAXY PORTAL GIỚI THIỆU GALAXY PORTAL
KỸ THUẬT DỊCH 10 PHÚT 1 TRANG KỸ THUẬT DỊCH 10 PHÚT 1 TRANG

Facebook

Lượt truy cập

Đang Online : 04
Hôm nay : 082
Hôm qua : 071
Tuần này : 0472
Tháng này : 01329
Toàn bộ : 207434
Tổng số biên phiên dịch viên

777