logo

Hướng dẫn Cộng tác viên

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GIAO DỊCH


Với Cộng tác viên:

  1. Chỉ các cộng tác viên đã đăng ký là thành viên trả phí của Galaxy Portal mới nhận được các dự án dịch thuật từ Khách hàng hoặc tìm dự án dịch thuật;
  2. Khi Khách hàng upload tài liệu cần dịch thuật, Galaxy Portal sẽ chuyển thông tin đến các cộng tác viên, các bạn sẽ báo giá, thời hạn giao bản dịch và gửi mail phản hồi trực tiếp cho Khách hàng;
  3. Khi Khách hàng đồng ý với cộng tác viên về tất cả các yêu cầu, Cộng tác viên mời Khách hàng chuyển khoản phí dịch thuật đến Galaxy Portal;
  4. Cộng tác viên chỉ tiến hành dịch thuật sau khi Bộ phận kế toán thông báo đến cộng tác viên nội dung “đã nhận phí”. Khoản phí này sẽ được tự động chuyển đến tài khoản của cộng tác viên sau 15 ngày kể từ ngày hoàn tất giao dịch.
  5. Cộng tác viên lưu ý: Galaxy Portal sẽ không chịu trách nhiệm về việc cộng tác viên chấp nhận dịch cho Khách hàng mà không nhận chuyển khoản trước. Chúng tôi khuyến cáo Cộng tác viên yêu cầu Khách hàng chuyển vào tài khoản Galaxy Portal để tránh trường hợp sau khi hoàn tất mà một số đối tượng Khách hàng không thanh toán thù lao cho các bạn.
  6. Cộng tác viên truy cập vào thẻ THÀNH VIÊN THEO DÕI DỰ ÁN để theo dõi việc Khách hàng/Nhà tuyển dụng đã chuyển khoản hay chưa. Ngoài ra, đề nghị Cộng tác viên click chọn vào ô “Thành viên thông báo” để thông báo cho Khách hàng/Nhà tuyển dụng biết về tiến độ dịch thuật của mình.

Hướng dẫn khác

Hotline
0948 879797

May I help you?

 May I help you?

galaxyportal2016@gmail.com

0948879797

Hỗ trợ
online

Nhà sáng lập galaxy portal

Nguyen Chau Pha, MBA

Bolton University

Quảng cáo phải

Nội quy

Dịch vụ

Video clip

KHOÁ HỌC BIÊN DỊCH 10 P/1TRANG KHOÁ HỌC BIÊN DỊCH 10 P/1TRANG
GIỚI THIỆU GALAXY PORTAL GIỚI THIỆU GALAXY PORTAL
KỸ THUẬT DỊCH 10 PHÚT 1 TRANG KỸ THUẬT DỊCH 10 PHÚT 1 TRANG

Facebook

Lượt truy cập

Đang Online : 02
Hôm nay : 081
Hôm qua : 071
Tuần này : 0471
Tháng này : 01328
Toàn bộ : 207431
Tổng số biên phiên dịch viên

777