logo

Đăng ký thành viên đăng thuật ngữ

Nếu bạn chưa có tài khoản hãy đăng ký

(Chú ý: phân biệt chữ hoa, chữ thường, và không có dấu cách)

Hotline
0948 879797

May I help you?

 May I help you?

galaxyportal2016@gmail.com

0948879797

Hỗ trợ
online

Nhà sáng lập galaxy portal

Nguyen Chau Pha, MBA

Bolton University

Quảng cáo phải

Nội quy

Dịch vụ

Video clip

KHOÁ HỌC BIÊN DỊCH 10 P/1TRANG KHOÁ HỌC BIÊN DỊCH 10 P/1TRANG
GIỚI THIỆU GALAXY PORTAL GIỚI THIỆU GALAXY PORTAL
KỸ THUẬT DỊCH 10 PHÚT 1 TRANG KỸ THUẬT DỊCH 10 PHÚT 1 TRANG

Facebook

Lượt truy cập

Đang Online : 03
Hôm nay : 089
Hôm qua : 097
Tuần này : 089
Tháng này : 01459
Toàn bộ : 210757
Tổng số biên phiên dịch viên

777