logo

Chính sách thưởng

Bất kỳ thành viên nào giới thiệu một thành viên khác tham gia đăng ký là thành viên trả phí của Galaxy Portal sẽ được cộng vào tài khoản 200.000 VND

Thông báo khác

Hotline
0948 879797

May I help you?

 May I help you?

galaxyportal2016@gmail.com

0948879797

Hỗ trợ
online

Nhà sáng lập galaxy portal

Nguyen Chau Pha, MBA

Bolton University

Quảng cáo phải

Nội quy

Dịch vụ

Video clip

KHOÁ HỌC BIÊN DỊCH 10 P/1TRANG KHOÁ HỌC BIÊN DỊCH 10 P/1TRANG
GIỚI THIỆU GALAXY PORTAL GIỚI THIỆU GALAXY PORTAL
KỸ THUẬT DỊCH 10 PHÚT 1 TRANG KỸ THUẬT DỊCH 10 PHÚT 1 TRANG

Facebook

Lượt truy cập

Đang Online : 03
Hôm nay : 011
Hôm qua : 075
Tuần này : 0394
Tháng này : 086
Toàn bộ : 191121
Tổng số biên phiên dịch viên

776